Arbeids

Hva gjør en god arbeids plass?

Det er mye som går an å sette bak dette ordet: -marked, -lov, -miljø. Og et annet ord som er veldig ofte brukt: plass. Hva skal til for å skape en god arbeids?

Kommunikasjon

God kommunikasjon er en av forutsetningene for å skape en god arbeids plass. ArbeidsBåde ledere og medarbeidere må følge seg trygge på å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. Det er også viktig med en god dialog. Åpenhet gir god takhøyde for å ta opp problemer, enten de er store eller små. God kommunikasjon bidrar også til bedre læring, ettersom det er lett å dele kunnskap og råd når alle på arbeids plassen snakker sammen på en fin og positiv måte.

Balanse

Det er viktig at plassen legger til rette for en god balanse mellom arbeids liv og privatliv. Hvis arbeids plassen overkjører medarbeiderne vil de i lengden ikke levere like god kvalitet i arbeidet som da de startet.

Utvikling

En god arbeids plass gir medarbeidere såvel som ledere muligheten til å utvikle seg og sine evner uansett hvor i organisasjonen de måtte befinne seg. Dette kan være gjennom medarbeidersamtaler, kursing, utvikling av lederstrategi osv.

Anerkjennelse

På en god plass har man rom for å gi de andre anerkjennelse. Når alle er innstilt på dette kommer man bort fra det å være smålig og ærgjerrig mot sine kolleger. Istedet gjør man en innsats og gir ros og anerkjennelse til hverandre. Dermed blir alle sett, og flere vil trives på jobb. Kort sagt: Arbeids plassen blir et hyggelig sted å være.

Lagånd

Mennesker er sosiale vesener, og vi tenker på oss selv som «i en gruppe». Derfor er det viktig at gruppen man tilhører når man er på jobb, ikke er små klikker her og der, men at alle på  plassen blir en del av den – at man blir et lag. Med en sterk lagånd er det mye lettere å bli motiverte, også når problemer dukker opp.