Idrettens begynnelse i Norge

Norges første idrettsorganisasjon, «Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug», ble stiftet i 1861. Den bygde på skytterlag med militær bakgrunn, og dens idrettsideologi var derfor naturlig nok sterkt preget fotballav tanken på å styrke Norges forsvarsevne som hovedmål. De første idrettene som ble praktisert var skiløping og gymnastikk. Først på 1890-tallet fikk sportsbegrepet innpass i Norge – å drive idrett ble deretter sett på som et mål i seg selv. Nye idretter som tennis, sykling og fotball ble populære.

Fotball i Norge

Fotball som sport kom til Norge fra Storbritannia, og i 1885 ble Norges første fotballklubb «Christiania Footballclub» stiftet. Fotball ble raskt en av Norges mest populære sporter, og allerede i 1886 ble den første kampen spilt – da mellom Spring og Christiania Footballclub. Norges fotballforbund (NFF) ble stiftet i 1902 etter initiativ av klubbene Lyn, Spring og Grane. Den første fotballigaen i Norge var den såkalte prøveligaen mellom årene 1914 og 1916, mens den første landsomfattende serien, Norgesserien, startet i 1937. Da andre verdenskrig startet ble all offisiell fotball avlyst, og Norgesserien ble først gjenopptatt i 1947. Hovedserien erstattet Norgesserien året etter; et system som varte fram til 1963. Fra 1963 het den øverste serien 1. divisjon, helt frem til 1990 da Norsk Tipping gikk inn som hovedsponsor og eliteserien fikk navnet Tippeligaen.

Tippeligaen og tipping

Fotball er utvilsomt mer underholdende hvis man selv er involvert i form av tipping. Norsk Tipping har i en årrekke lagt til rette for spill på kamper i den norske Tippeligaen og de øvrige ligaene både via Tippekupongen, Langoddsen og Vinneroddsen. Mellom 1969 og 1995 sendte NRK hver lørdag Tippekampen, en utvalgt kamp fra ukens tippekupong. Dette gjorde det ekstra underholdende å gamble på de ulike kampene i eliteserien. Selv om den tradisjonelle Tippekampen i dag ikke lenger eksisterer, kan man kjøpe tilgang til de fleste norske Tippeliga-kamper på nettet slik at man kan følge med på spillobjektet sitt. Ellers kan man selvfølgelig også følge med på resultatene via nettet.