Reiseliv og kultur

De aller fleste mennesker liker å reise, og reiseliv er en stadig voksende industri i Norge, spesielt i distriktene med kultur. Reiselivsnæringene i Norge består først og fremst av små- og mellomstore bedrifter og utgjør ofte viktige arbeidsplasser. De fleste arbeidsplassene innen hotell- og restaurantbransjen befinner seg i eller i nærheten av de største byene, mens mindre tettsteder gjerne spiller en mindre stabil og mer sesongavhengig rolle innen denne bransjen. Den største kundegruppen for norsk næringsliv er nordmenn, men man ser en økning i tilreisende utlendinger.

Dersom man ser på norsk kultur vil man raskt oppdage at nordmenns verdier og vaner i en viss grad skiller seg fra det man finner i resten av den vestlige verden. Det finnes dessuten store forskjeller innad i landet – det er for eksempel store ulikheter mellom kulturkulturen i bykjernen i Oslo og på Finnmarkskysten. Det er gjerne den økonomiske og sosiale bakgrunnen som preger samfunnets kultur, noe som i en viss grad kan forklare disse forskjellene. Det er dessuten ingen tvil om at man i stor grad blir påvirket utenfra, både via TV og internett, via reisevaner og ikke minst på grunn av den økte innvandringen. Innvandrere påvirker unektelig norsk kultur både på godt og vondt, og gjør oss kanskje enda mer globale og mindre innestengt i vår egen lille fjellheim.

Utdanninger innen reiseliv og kultur

Det finnes en rekke utdanningsveier innen reiseliv og kultur i nærheten av Kristiansand. Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr en treårig utdannelse innen turisme og ledelse. Studiet skal gi innsikt i problemstillinger knyttet til reiselivsvirksomheter, og gir solide kunnskaper innen bl.a. språk, kultur, markedsføring, administrasjonsfag og økonomi. Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr en treårig utdannelse innen reiselivsledelse. Studiet skal gi innsikt i problemstillinger knyttet til de utfordringene reiselivsbedrifter står overfor, og gir et grunnlag for jobber innen hotellbransjen, reisebyråer, turistkontorer osv. Ettersom reiseliv er en internasjonalt orientert næring kan du også bruke kompetansen din i utlandet og bli kjent med nye kulturer.