Malerere og tapetserere er fagfolk alle støter på minst én gang i livet, enten man er huseier eller leietaker. Men hva er egentlig en maler, og hva består arbeidshverdagen deres i?

Yrkestittelen «maler» brukes ofte om både kunstmalere og om håndverksmalere. Håndverksmalere, eller yrkesmalere, finnes både innen tradisjonelle håndverksfag (dekormalere, teater/kulissemalere, skiltmalere, porselensmalere, hus- og interiørmalere osv.), og innen moderne, industrielle fag (atolakkering, skipsmaling osv.).

Malerere er ansatt enten i et malermesterfirma, eller i egen bedrift. Mange malerere har utdanning og fagbrev innen malerfag eller industrimalerfag fra videregående skole – andre har ingen formell utdannelse. Ifølge Wikipedia er malemesterfaget et av de få håndverksfagene i Norge en kan ta mesterbrev i og oppnå tittelen «malermester».

En guide til malerere

En maler/tapetserer er en som vedlikeholder, restaurerer og dekorerer overflater Malerereinnvendig eller utvendig på store eller små bygninger. Som maler har man kunnskap om hvordan underlaget og materialer fungerer sammen, hvilken behandling forskjellige underlag krever, og hvilke verktøy som er nødvendig å bruke på de forskjellige underlagene. Underlaget kan være trevirke, betong, plater, mur, plast eller metall. I tillegg har malerere/tapetserere kunnskap om hvordan farger forholder seg til hverandre. Malerere må kunne forberede og ferdigbehandle en overflate, kunne sette opp veggbelegg av vinyl, og tapetsere med papir og tekstil.

I tillegg til å behandle overflater med maling og tapetsering, utfører malerere ofte andre arbeidsoppgaver. Noen viktige arbeidsområder, i tillegg til veggbelegg i våtrom, er:

  • gulvarbeider hvor maleren må utføre flytsparkling, avretting og legging av belegg som vinyl, linoleum og tekstiler
  • grunning, priming og preparering på overflater som skal males
  • lakking og beising
  • montere listverk
  • flekk-, skjøt- og helsparkling av ulike underlag

Maleren tar del i mange ulike oppgaver, og som regel er maling, tapetsering og gulvlegging bare avslutningen på en større prosess.

Som maler må man kunne jobbe nøyaktig, ha godt håndlag og fargeforståelse – altså trenger man godt fargesyn. I tillegg er det viktig at man klarer fysisk krevende arbeid, og at man kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.